OSSIE 
SELIMOVIC

METODISK STEGRING AV TILLSLAG OCH DRIVA BOLL

Är en metodbok för spelare på alla nivåer, den nye ungdomstränaren, föräldern, den erfarne tränaren eller bara dig som är nyfiken på hur du ska bedriva träning i största allmänhet. Boken beskriver därför en rad olika lärmetoder som syftar till en ökad förståelse för att lära in olika fotbollsfärdigheter. Vi stegrar inlärningen och går från isolerad teknikträning till matchanpassad spelträning. Boken berör också tekniska, taktiska, fysiska och mentala områden. 

Det finns olika sätt att betygsätta varje färdighet som tränas in- Vi använder oss därför av olika typer av mallar i bokens sista del ”Träningsdagboken”, där vi lämnar över bedömningen till spelaren medhjälp av tränaren att utvärdera och skatta hur det går med själva träningen.

De metodiska principer i boken intar en mycket viktig ställning i den pedagogiska undervisningen. Om de didaktiska principerna kan man säga att de är allmänna riktlinjer som tränaren och spelaren bör följa i arbetet med att förverkliga uppställda mål som att: skapa en bra lärmiljö, att gå lugnt och metodiskt tillväga, medveten handledd övning, åldersanpassning av undervisningen, planera träningen, etcetera.

Experter menar att det är viktigt att få spelaren att ta ansvar för sin egen utveckling där sociologiska och psykologiska faktorer blir viktiga att ta hänsyn till. Personlighetsdrag som karakteriserar att kunna hantera stress, agera med självförtroende, ha rätt attityd, vara motiverad samt ha fokus och vara koncentrerad är andra viktiga egenskaper att ta hänsyn till.

Det är viktigt att utbilda spelare i unga åldrar genom att implementera strukturerade träningsprogram. Den här boken kan ses som ett körkortsprov. Behärskar spelaren de tekniska momenten som finns i boken, ökar förutsättningarna för att bli en duktig spelare i framtiden.

De flesta som ägnar sig åt fotboll, oavsett om det är i egenskap av spelare, tränare eller ledare, vet att det är viktigt att vara målmedveten för att bli bra på fotboll. Boken Metodisk stegring av tillslag och driva boll handlar om hur man stegrar inlärningen, från isolerad teknikträning till matchanpassad taktisk träning. Boken består av fem separata men väl integrerade delar. I första delen involveras centrala begrepp och träningsmetodik som svarar på frågorna, vad, varför och hur du ska träna. Andra delen fokuserar på funktionell teknik så som olika tillslag på bollen, driva bollen, mottagningar bl. a. Tredje delen ägnas åt att integrera tekniken i själva spelet genom att träna på färdighetsövningar som sedan binder samman teknik och taktik. I den fjärde delen beskrivs hur man förbereder kroppen genom uppvärmning, uppmjukning, stretching och styrka. Sista delen kan sammanfattas i ordet flow. För att befinna sig i flytzonen där rörelser automatiseras krävs det att tränaren och spelarna vet hur man ska jobba med periodisering, träningslättnad och mental träning för att bästa prestation.

För att följa upp med hur det går har vi valt att lägga en träningsdagbok i slutet på boken. I träningsdagboken finns olika scheman, bedömningsskalor och analysmallar där tränaren och spelarna kan göra sina egna bedömningar hur arbetet fortskrider.

Metodisk stegring av tillslag och driva boll kan läsas av alla som är intresserade av ämnet fotboll. Det är min förhoppning att boken kommer att användas i undervisning och fortbildningssyfte. Boken kan också hjälpa föreningarna i sitt arbete med att förtydliga sina policydokument. Normer, värderingar och beteenden är det som skapar en kultur där barnen ges en möjlighet att forma sin fotbolls karaktär.

Utbildning är nyckeln till utveckling. När vi har tydliga intentioner, ramar och implementerar valda sanningar som främjar utveckling, när vi tror på människans förmågor, det är då vi skapar något unikt. Vi vet att alla inte blir fotbollsproffs, någon blir en superbra ledare, någon annan en väldigt duktig tränare, materialförvaltare, sjukgymnast, eller bara en bra stöttande förälder. Alla är lika viktiga och behövs på olika arenor. När vi har detta synsätt det är då vi bidrar till att fotbollsfamiljen växer frodas, och där jämlikhet blir en grund för en bra balans mellan JAG och DU.

BAKGRUND

2018 tog kroaten Luka Modric hem priset som världens bästa spelare Ballon d´Or. Mittfältaren vann Champions League med Real Madrid för tredje gången i följd. Luka ledde sedan Kroatien till final i fotbolls VM – slutspel i Ryssland. Hans och Kroatiens framgångar har inte gått någon fotbollsälskare förbi. Genom att studera Luka Modric geniala passningar som maskeras med utsidan och insidan av vristen är en av framgångsmodellerna i den kroatiska fotbollsskolan.

Metodiken i boken är delvis tagen från den Kroatiska fotbollsskolan där man startar organiserad fotbollsträning redan vid 9-10 års ålder. Under de två första åren inriktar man sig på att klara hela utbildningen kring metodisk stegring av tillslag och driva boll. Det här är en differentieringsprocess kring psykofysiomotoriska enheter. Den här periodiseringen är adekvat för inlärningsprocessen där spelaren lär in nya rörelsemönster som utvecklas till exakta dynamiska rörelser i mycket svåra tekniska element i spelet. Psykomotorik är upprepad träning av specifika rörelsemönster som skapar en allmän representation kallad ”schema” eller motorprogram. Detta är en för-packeterad serie av handlingar. Exempel i fotboll är att nybörjare har sämre schema och måste ta en handling i taget. Schemat är bron mellan planering och kontroll.

Koppla ihop strukturella rörelser med den specifika psykomotoriska mottagligheten som är dominanta i moment som t.ex. att driva boll i hög fart. Tekniken i ett upphopp vid nick är beroende av en viss styrka för att hoppa ännu högre. Om vi stegvis utvecklar specifika motoriska färdigheter kommer också de koordinativa färdigheterna i tekniken att betala sig i slutändan. Kopplingen med flera tekniska element som exempelvis att ta emot bollen, driva boll och tillslag på boll har olika variabler på träning och match. De kan komma i olika ordning. Stegvis ökning av de specifika psykomotoriska enheterna, som att snabbt ta emot bollen i hög fart, snabba riktningsförändringar med boll och precisa tillslag på bollen är några av de saker vi kommer att lära ut i den här boken.

Motoriken innefattar alla våra muskelrörelser, medvetna eller omedvetna. Motoriken, liksom perceptionen består av många olika delar. Motorik som begrepp används synonymt med koordination, vilket avser samspel mellan sensoriska och motoriska impulser, dvs samarbetet mellan nerver och muskler. Motorisk förmåga beskriver möjligheten att utföra den rörelse vi avser att utveckla. En spelare med god motorisk förmåga kan lätt tillägna sig olika fotbollstekniker. Motorisk förmåga eller skicklighet handlar om en specifik teknik som är beroende av träning för att tekniken ska kunna bibehållas.

Inom fotbollen är det viktig med en bra reaktionsförmåga som i sin tur är beroende av olika stimuli. För att ha en bra reaktionsförmåga gäller det att kunna läsa spelet och hela tiden vara beredd på nästa moment. Reaktionsförmågan är helt enkelt beroende av automatisering. Det handlar ofta om flera stimuli inom fotbollen. Ju oftare en spelare känner igen en situation och kan läsa spelet blir hen bättre på det hen gör. Mycket av den träning man bedriver inom fotbollen strävar mot att uppnå automatiserade rörelser. De tio tusen timmar av träning kan också vara förödande om de lärts in felaktigt och kan bli ett problem i framtiden eftersom det är svårt att förändra en redan automatiserad rörelse, framför allt om rörelsen har varit automatiserad under en lång tid. Det innebär att man måste vara noga med att lära in rätt rörelser från början, speciellt om man är ute efter att automatisera en rörelse, exempelvis en skottrörelse, olika sätt att driva boll eller olika finter. Lugn, vi kan ändå förändra redan automatiserade rörelser när vi blir äldre. Forskningen säger att vi ändå kan lära in nya rörelser när vi blir äldre eftersom vår hjärna är så flexibel. Det är till och med så att spelare blir bättre på att lära sig med åren.

Fotboll kan spelas på många olika nivåer. Från början är det lek där alla jagar den runda bollen. Glädjen är fullständig och energin sprudlar. Tiden står stilla när man har kul och alla kan delta. Allt eftersom man inrättas i någon form av organisation desto mer styrd blir fotbollen. Sakta ökar också spelarnas tekniska, taktiska, fysiska och mentala krav. Allt eftersom spelarna utvecklas, lär de sig att sparka, ta emot och kontrollera bollen. De upptäcker också att det finns olika sätt att slå till bollen. Sedan kommer spelförståelsen att öka, spelarna blir varse om sina lagkamrater och spelets idé. Den här processen leder till utveckling med tanke på betoningen av spelarens aktiva ställning där denne tar in omvärlden, bearbetar informationen, skapar kategorier av tekniska, taktiska, fysiska och mentala representationer som i stort sett styr spelarens handlande och som ligger till grund för dennes fotbollsutveckling.

Fokus i den här boken är att utveckla spelarnas förmåga vad gäller tillslag och driva boll samt spelarnas förmåga till spelförståelse. Målet är också att förse tränarna med specifika övningar. Alla tränare befinner sig på olika nivåer. Den här boken ska kunna användas av alla, från spelaren själv till föräldern som involveras på grund av sitt barns intresse, till elittränaren som kan skapa sitt eget träningskoncept. Övningsinnehållet bygger på metodisk stegring av tillslag på boll och driva boll.

Du som tränare och instruktör har givetvis möjlighet att göra värdering själv efter spelarnas kunnande, nivå och mognad. När du tittar på varje övning och dess syfte bör du fråga dig själv, ”klarar mina spelare att göra det här?” och sedan anpassa övningarna efter den nivå som dina spelare befinner sig på. Fotboll som idrott karakteriseras av specifika rörelser hos spelarna, och det avgörande steget blir spelarens förmåga att utnyttja de inlärda motoriska momenten som spelaren förvärvat tidigare i sin fotbollsträning som ung. I och med denna inlärning av fotbollsfärdigheter så finns det två huvudsakliga slutmål, att lära sig driva och tillslag på boll.  

Spelarnas rörelseteknik med och utan boll kan vara svårt att skilja åt. Oftast är nick bundet med avstamp, tillslag på bollen med löpningen osv. Därför är det viktigt när man finslipar teknik, samt kombinerar den med rörelseteknik med och utan boll. Rörelseteknik med boll kan delas upp i följande moment:

 • driva och tillslag på boll
 • stoppa bollen och bollöverföringar
 • vändningar och riktningsförändringar
 • finter och dribblingar
 • erövra boll
 • nicka
 • mottagningar
 • inkast
 • målvakts teknik

Av alla moment är tillslag och driva boll grundläggande fotbollsmoment. Speleffektivitet speglas i att i rätt ögonblick utnyttja skottet. Idag försöker man ta emot bollen så snabbt som möjligt, för att desto snabbare passa den vidare eller skjuta på mål. Det innebär att spelarna måste ha en hög kvalitet för att kunna ta emot bollen samtidigt som det är underordnat skottet (tillslag på bollen).

I dagens fotboll betonar man bollöverföringar med insidan, utsidan samt helvrist för att utesluta att stoppa bollen med fotsulan hela tiden då det saktar ner spelet, strävar man istället efter att spela med direkt tillslag för att tjäna tid och utrymme. Dagens fotboll kräver av fotbollsspelaren teknisk allsidighet i samband med snabbhet, rörlighet, koordination och styrka. För att uppnå detta måste spelarna undervisas i alla tekniska moment i unga år. Inlärningen i den moderna tekniken som att röra sig med bollen börjar man med enkla rörelse-element som:

 1. lära sig driva bollen
 2. lära sig tillslag på bollen

Den ordningen har sin logik på grund av att momenten liknar varandra strukturmässigt och hänger ihop. På detta sätt är rörelsemekaniken säkrad. Tidigare dominerade tillslag på bollen med bredsida. Detta tillslag eller skott (passning) är begränsat, mindre hårt samt stör löp rytmen och dessutom så signalerar det passningens riktning. Tillslag med vristen stör inte löp rytmen, den är hårdare, den signalerar inte passningsriktningen, däremot så maskerar den passningsriktningen. Vissa mätningar har visat att precisionen nästan är lika vid båda tillslagen, dvs bredsidan och vristen. Det signalerar att dessa faktorer bekräftar att tillslag med vristen är mer ekonomiskt, överraskande, snabbare, hårdare och mer effektivt. Därför är det viktigt att från början öva upp tillslag med vristen i ung ålder.